• Faire la synthèse
  Tổng hợp tài liệu
  faire la synthèse des documments
  Tổng hợp một chất hữu
  faire la synthèse d'un produit organique
  Faire le cumul
  Tổng hợp hình phạt
  (luật học, pháp lý) faire le cumul des peines
  Synthétique
  cao su tổng hợp
  caoutchouc synthétique
  Général; global
  Cửa hàng bách hóa tổng hợp
  bazar général
  sức mạnh tổng hợp
  force globale
  trường đại học tổng hợp
  université

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X