• Noir.
  Lụa thâm
  soie noire.
  Cerné.
  Mắt thâm
  yeux cernés.
  Như thâm tím
  thâm thâm
  secret et dissimulé ; sournois.
  Con người thâm
  profond.
  Tình thâm
  ��sentiments profonds
  thâm căn cố đế
  invétéré.
  Thói xấu thăm căn cố đế
  ��habitude invétérée ;
  Thâm sơn cùng cốc
  empiéter sur ; mordre sur.
  Chi tiêu thâm vào vốn
  ��faire des dépenses qui mordent sur le capital.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X