• Tige de tassement (pour tasser l'opium dans l'orifice de la pipe).
  Sonde (pour sonder les bagages à la douane...).
  Tasser (l'opium) dans l'orifice de la pipe (aves une tige de tassement).
  Sonder.
  Tiêm hành hải quan
  sonder les bagages à la douane.
  Injecter ; faire une piq‰re.
  Tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch
  injecter du sérum dans les veines
  Tiêm nô-vô-ca-in
  faire une piq‰re de novoca…ne.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X