• Sommité; prince;
  (thân mật) manitou;
  (thân mật) pontife; magnat.
  Trùm các nhà thơ
  prince des poètes;
  Trùm tài chính
  sommité de la finance; magnat de la finance;
  Trùm công nghiệp
  magnat de lindustrie;
  (thân mật) manitou de lindustrie.
  Chef.
  Trùm họ đạo
  chef des paroissiens.
  Couvrir; envelopper.
  Trùm khăn lên đầu
  couvrir un fichu à la tête
  Bóng tối trùm lên mặt đất
  les ténèbres envoloppent la terre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X