• Élément
  Yếu tố cấu thành
  les éléments constituants
  Yếu tố của hạnh phúc
  les éléments du bonheur
  (ít dùng)
  Các yếu tố của nền sản xuất lớn
  les facteurs de la grande production

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X