• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 12:34, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Pat
  • 12:31, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Woke
  • 12:26, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Tipcat
  • 12:25, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Wove
  • 13:56, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tapeworm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:54, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Watercourse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:52, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ready(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:50, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Simple(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:31, ngày 25 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palpi(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:55, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Downward compatibility(tương thích trên dưới)
  • 12:48, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:47, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landmine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:43, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Gazette(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:09, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hungry(/'''<font color="red">'hʌɳgri</font>'''/)
  • 23:56, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:54, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Malignity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:53, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Adit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:52, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:51, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:48, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallidness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:46, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:45, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:44, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palingenesis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:43, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimpsest(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:41, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paletot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:40, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palfrey(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:58, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hungry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:56, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lapel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:52, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Salicin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:47, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:46, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Octet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:43, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Drawing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:41, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mining(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:27, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Reader card(=đầu đọc thẻ)
  • 16:27, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Reader card(New page: =====đầu đọc thẻ====)
  • 16:26, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) VGA card(New page: =====cạc đồ họa=====)
  • 16:24, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Wireless Networking(New page: =====thiết bị mạng không dây=====)
  • 16:21, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Blu-ray(New page: =====tia màu xanh===== (chuẩn đĩa quăng do Hitachi, LG, Panasonic... phát triển)) (mới nhất)
  • 16:19, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Computerist(người sử dụng máy điện toán)
  • 16:16, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dictionary of computing(=từ điển máy tính) (mới nhất)
  • 16:16, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dictionary of computing(tin học)
  • 16:13, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Latency(độ chờ)
  • 16:11, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Most valuable professional(=chuyên nghiệp có giá trị nhất)
  • 16:11, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Most valuable professional(tin học)
  • 16:00, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Area(kỹ thuật mỏ)
  • 15:56, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Entry
  • 15:55, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Drawing(kỹ thuật mỏ)
  • 15:54, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Drawing(kỹ thuật mỏ)
  • 15:53, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Drawing((kỹ thuật mỏ))
  • 15:53, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Drawing(kỹ thuật mỏ)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X