• /gз'zet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công báo
  Báo hằng ngày

  Ngoại động từ

  Đăng trong công báo
  new regulations on customs were gazetted yesterday morning
  các quy định mới về thuế nhập khẩu được đăng trên công báo sáng hôm qua
  (quân sự) cử, bổ nhiệm
  after this brilliant victory, he was gazetted colonel
  sau chiến thắng vẻ vang này, ông ta được bổ nhiệm làm đại tá

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tạp chí

  Kỹ thuật chung

  bản tin
  báo
  báo chí
  công giáo

  Kinh tế

  báo
  công báo
  London Gazette
  Công báo Luân Đôn (Anh)
  nhật báo
  Lloyd's List and shipping Gazette
  Nhật báo do công ty Lloyd's xuất bản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X