• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bàn đệm=====
  +
  =====bàn đệm=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[disk]] [[placed]] [[between]] [[a]] [[grinding]] [[wheel]] [[and]] [[its]] [[flanges]] [[to]] [[prevent]] [[stress]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[disk]] [[placed]] [[between]] [[a]] [[grinding]] [[wheel]] [[and]] [[its]] [[flanges]] [[to]] [[prevent]] [[stress]].
  ''Giải thích VN'': Đĩa đặt giữa đá mài và mép để giảm ứng suất.
  ''Giải thích VN'': Đĩa đặt giữa đá mài và mép để giảm ứng suất.
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A sheet or sheets of blotting-paper, usu. inserted into aframe.=====
   
  - 
  -
  =====US a temporary recording-book, esp. a policecharge-sheet.=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=blotter blotter] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=blotter blotter] : Corporateinformation
   

  09:39, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /blɔtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn thấm
  (thương nghiệp) sổ nháp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bàn đệm

  Giải thích EN: A disk placed between a grinding wheel and its flanges to prevent stress.

  Giải thích VN: Đĩa đặt giữa đá mài và mép để giảm ứng suất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X