• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự sờ mó, sự bắt mạch===== =====Sự cảm thấy; cảm giác, cảm tưởng===== ::a [[...)
  (Cảm nghĩ, ý kiến)
  Dòng 26: Dòng 26:
  ::[[the]] [[general]] [[feeling]] [[is]] [[against]] [[it]]
  ::[[the]] [[general]] [[feeling]] [[is]] [[against]] [[it]]
  ::ý kiến chung là không đồng ý với vấn đề ấy
  ::ý kiến chung là không đồng ý với vấn đề ấy
  -
  ::[[bad/ill]] [[feeling]]
  +
  ::[[bad]]/[[ill]] [[feeling]]
  ::sự bất bình, sự bất mãn
  ::sự bất bình, sự bất mãn

  14:32, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sờ mó, sự bắt mạch
  Sự cảm thấy; cảm giác, cảm tưởng
  a feeling of pain
  cảm giác đau đớn
  to have a feeling of safety
  có cảm tưởng an toàn
  Sự cảm động, sự xúc động
  it would be difficult for me to put into words the feelings I experienced
  thật mà khó viết thành lời những sự xúc động mà tôi đã trải qua
  Cảm nghĩ, ý kiến
  the general feeling is against it
  ý kiến chung là không đồng ý với vấn đề ấy
  bad/ill feeling
  sự bất bình, sự bất mãn
  (nghệ thuật) cảm xúc; sức truyền cảm
  Sự nhạy cảm
  to have a feeling for music
  nhạy cảm về âm nhạc
  ( số nhiều) lòng tự ái
  to hurt someone's feelings
  chạm lòng tự ái của ai
  no hard feelings
  không hề oán hờn
  to relieve one's feelings
  bày tỏ cảm xúc bằng cách khóc lóc, hò hét.....
  to spare someone's feelings
  tránh xúc phạm đến ai

  Tính từ

  Có cảm giác
  Có tình cảm
  Xúc cảm, cảm động
  Nhạy cảm
  Thật tình, chân thật; sâu sắc
  a feeling pleasure
  niềm vui thích chân thật

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  (sense of) touch, sensitivity, sense, perception,sensation, sensibility: I had no feeling in my left side.
  Intuition, idea, notion, inkling, suspicion, belief, hunch,theory, sense; premonition, hint, presentiment, sense offoreboding, sensation, impression, opinion, view; instinct,consciousness, awareness: I have a feeling you're fooling. Doyou ever have the feeling of being watched? 3 regard, sympathy,empathy, identification, compassion, tenderness, appreciation,concern, understanding, sensitivity, sensibility: He has agenuine feeling for animals.
  Ardour, warmth, passion,fervency, fervour, ardency, intensity, heat, sentiment, emotion,vehemence: She said she loved me with so much feeling that Ithought she meant it. 5 feelings. emotions, sensitivity,sympathies, sensibilities, susceptibilities: She hurt myfeelings.
  Feel, mood, atmosphere, climate, sense, air,ambience or ambiance: There is a feeling of impending doomabout this place.
  Adj.
  Sentient, sensitive, tender, tender-hearted,compassionate, sympathetic: Their behaviour did the soldiershonour as feeling men.

  Oxford

  N. & adj.

  N.
  A the capacity to feel; a sense of touch(lost all feeling in his arm). b a physical sensation.
  A(often foll. by of) a particular emotional reaction (a feelingof despair). b (in pl.) emotional susceptibilities orsympathies (hurt my feelings; had strong feelings about it).
  A particular sensitivity (had a feeling for literature).
  A anopinion or notion, esp. a vague or irrational one (my feelingson the subject; had a feeling she would be there). b vagueawareness (had a feeling of safety). c sentiment (the generalfeeling was against it).
  Readiness to feel sympathy orcompassion.
  A the general emotional response produced by awork of art, piece of music, etc. b emotional commitment orsensibility in artistic execution (played with feeling).
  Adj.1 sensitive, sympathetic.
  Showing emotion or sensitivity.
  Feelingless adj. feelingly adv.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X