• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:39, ngày 15 tháng 3 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (as)
   
  Dòng 16: Dòng 16:
  =====Sự sắp xếp lại bậc (cho công nhân...)=====
  =====Sự sắp xếp lại bậc (cho công nhân...)=====
   +
   +
  Community-based rehabilitation: phục hồi (chức năng) dựa vào các hoạt động cộng đồng.
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /¸ri:ə¸bili´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phục hồi, sự trả lại (chức vị, danh dự, sức khoẻ...); sự được phục hồi, sự được trả lại
  Sự cải tạo giáo dục lại (những người có tội)
  Sự phục hồi, sự bình phục (sức khoẻ)
  Sự xây dựng lại, sự khôi phục lại (đất nước...)
  (y học) sự tập luyện lại (những người bị tê bại); phục hồi chức năng
  Sự sắp xếp lại bậc (cho công nhân...)

  Community-based rehabilitation: phục hồi (chức năng) dựa vào các hoạt động cộng đồng.

  Chuyên ngành

  Môi trường

  sự cải tạo lại

  Kỹ thuật chung

  khôi phục
  beach rehabilitation
  sự khôi phục bãi biển
  bridge rehabilitation
  khôi phục cầu
  đại tu
  phục hồi
  landscape rehabilitation
  phục hồi cảnh quan
  oral rehabilitation
  phục hồi miệng
  rehabilitation engineering
  kỹ thuật phục hồi
  rehabilitation of a fund
  sự phục hồi
  sự cải tạo
  sự đổi mới
  sự khôi phục
  beach rehabilitation
  sự khôi phục bãi biển
  sự phục hồi lại
  sự sửa chữa
  sự tu bổ

  Kinh tế

  sự khôi phục

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành
  quá trình lọc bỏ tín hiệu có biên độ thấp trên màn hình hiển thị, nó giống như là lọc nhiễu.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  care , regimen , therapy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X