• /bi:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sỏi cát ở bãi biển
  Bãi biển
  Không phải là cái gì quan trọng để được quan tâm chăm sóc

  Ngoại động từ

  Cho (tàu thuyền) lên cạn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bãi (biển)
  beach accretion
  sự bồi bãi biển
  beach gradient
  độ dốc bãi biển
  beach protection
  sự bảo vệ bãi biển

  Môi trường

  bãi biển bùn khoáng

  Xây dựng

  bãi bồi bùn khoáng
  bãi cát bùn khoáng

  Kỹ thuật chung

  bùn khoáng
  cho lên bờ
  cho lên cạn
  bãi biển
  beach accretion
  sự bồi bãi biển
  beach deposit
  lớp trầm tích bãi biển
  beach dune
  cồn bãi biển
  beach gradient
  độ dốc bãi biển
  beach gravel
  sỏi bãi biển
  beach plain
  đồng bằng bãi biển
  beach protection
  sự bảo vệ bãi biển
  beach rehabilitation
  sự khôi phục bãi biển
  beach rock
  đá bãi biển
  beach sand
  cát bãi biển
  high beach
  bãi biển cao
  raised beach
  bãi biển được nâng cao
  sandy beach
  bãi biển cát
  sea beach placer
  sa khoáng bãi biển
  bãi bồi
  bãi cát
  mắc cạn
  mạch bùn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X