• (Khác biệt giữa các bản)
  ((pháp lý) sự tuyên án; lời tuyên án; bản án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'sentəns</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'sentəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) câu
  simple sentence
  câu đơn
  compound sentence
  câu kép
  (pháp lý) sự tuyên án; lời tuyên án; bản án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết
  sentence to death for treason
  kết án tử hình vì tội phản quốc
  under sentence of death
  bị án tử hình
  to pass a sentence of three month's imprisonment on someone
  tuyên án người nào ba tháng tù
  death sentence was commuted to life imprisonment.
  án tử hình đã được giảm xuống còn chung thân.
  Ý kiến (tán thành, chống đối)
  our sentence is against war
  ý kiến chúng ta là chống chiến tranh
  (từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn

  Ngoại động từ

  Kết án, tuyên án
  to sentence someone to a month's imprisonment
  kết án ai một tháng tù

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  câu, mệnh đề

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mệnh đề
  closed sentence
  mệnh đề đóng
  declarative sentence
  mệnh đề khai báo
  open sentence
  mệnh đề mở

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Judgement, decision, ruling, verdict, decree, determination;punishment, Slang rap: It is up to the judge to announce thesentence of the court. Asked by his teacher for an example of ashort sentence, Johnny replied, 'Thirty days'.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a set of words complete in itself as theexpression of a thought, containing or implying a subject andpredicate, and conveying a statement, question, exclamation, orcommand. b a piece of writing or speech between two full stopsor equivalent pauses, often including several grammaticalsentences (e.g. I went; he came).
  A a decision of alawcourt, esp. the punishment allotted to a person convicted ina criminal trial. b the declaration of this.
  Logic a seriesof signs or symbols expressing a proposition in an artificial orlogical language.
  V.tr.
  Declare the sentence of (aconvicted criminal etc.).
  (foll. by to) declare (such aperson) to be condemned to a specified punishment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X