• (đổi hướng từ Commuted)
  /kə'mju:t/

  Thông dụng

  Động từ

  Thay thế, thay đổi nhau, đổi nhau, giao hoán
  (pháp lý) giảm (hình phạt, tội)
  to commute the death penalty to life imprisonment
  làm giảm tội tử hình xuống tù chung thân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi làm hằng ngày bằng vé tháng; đi lại đều đặn (giữa hai địa điểm)
  (điện học) đảo mạch, chuyển mạch

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giao hoán chuyển mạch

  Xây dựng

  giao toán
  trao đổi lẫn nhau

  Kỹ thuật chung

  chuyển mạch
  giao hoán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X