• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 13: Dòng 13:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====bề trên xuống=====
  =====bề trên xuống=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đảo ngược lên=====
  +
  =====đảo ngược lên=====
  -
   
  +
  -
  =====lật ngược=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====lật ngược=====
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=upside-down upside-down] : National Weather Service
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[backward]] , [[bottom-side-up]] , [[bottom up]] , [[confused]] , [[disordered]] , [[downside-up]] , [[haywire ]]* , [[helter-skelter ]]* , [[in chaos]] , [[in disarray]] , [[jumbled]] , [[mixed-up]] , [[on head]] , [[reversed]] , [[tangled]] , [[topsy-turvy ]]* , [[upended]] , [[wrong-side-up]] , [[wrong way]] , [[capsized]] , [[inverted]] , [[overturned]] , [[upset]] , [[upturned]] , [[chaotic]] , [[helter-skelter]] , [[higgledy-piggledy]] , [[topsy-turvy]] , [[haywire]] , [[inside out]] , [[topsy turvy]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[right-side-up]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  05:23, ngày 31 tháng 1 năm 2009

  /´ʌpsaid´daun/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Lộn ngược
  that picture is upside-down
  bức tranh kia treo ngược
  (nghĩa bóng) (thông tục) đảo lộn, hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn lộn xộn
  burglars had turned the house upside-down
  bọn trộm đã làm xáo lộn tung bành ngôi nhà

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bề trên xuống

  Kỹ thuật chung

  đảo ngược lên
  lật ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X