• /´tɔpsi´tə:vi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lộn nhào; sự đảo lộn; sự hỗn loạn
  to fall topsy-turvy
  ngã lộn nhào
  the whole world has turned topsy-turvy
  cả thế giới đảo điên
  Sự lộn ngược

  Ngoại động từ

  Làm đảo lộn; làm hỗn loạn
  Làm lộn ngược

  Tính từ & phó từ

  Ở trong tình trạng đảo lộn, vào trong tình trạng hỗn loạn; cực kỳ rối rắm
  this sudden development turned all our plans topsy-turvy
  diễn biến đột ngột này đã làm đảo lộn tất cả các kế hoạch của chúng ta
  Lộn ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X