• /ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây chè; chè, trà
  Nước chè, nước trà; chén trà
  weak tea
  trà loãng
  strong tea
  trà đậm
  two teas, please
  cho hai chén trà
  Nước trà (của các lá cây khác, không phải cây chè)
  camomile tea
  trà cúc cam
  mint tea
  trà bạc hà
  herb tea
  trà hương thảo
  Tiệc trà, bữa trà, dịp uống trà (nhất là buổi chiều)
  Husband's tea
  (thông tục); (đùa cợt) nước trà nhạt
  I don't eat tea
  tôi không hay ăn gì nặng trong khi uống trà
  not for all the tea in China
  bất kể phần thưởng lớn đến đâu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chè

  Kinh tế

  canh đặc
  cây chè
  chè
  dung dịch cô đặc
  nước uống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X