• /ɪkˈspɛktənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất mong đợi, có tính chất chờ đợi, có tính chất trông mong
  (y học) theo dõi
  expectant method
  phương pháp theo dõi
  expectant heir
  (pháp lý) người có triển vọng được hưởng gia tài
  expectant mother
  người đàn bà có mang

  Danh từ

  Người mong đợi, người chờ đợi, người trông mong
  Người có triển vọng (được bổ nhiệm...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X