• Xây dựng

  ngừng làm việc

  Kỹ thuật chung

  cho nghỉ việc
  đuổi việc
  sự kéo giãn, sự giãn thợ

  Giải thích EN: To draw at full size; used especially in ship and aircraft design.

  Giải thích VN: Kéo căng hết cỡ, được sử dụng nhất là trong thiết kế máy bay hay tàu thuyền.

  sa thải

  Kinh tế

  cho thôi việc
  giảm rủi ro
  giảm thợ
  giãn thợ
  sa thải

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  begin , start , employ , hire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X