• Xây dựng

    đệm thấm

    Giải thích EN: A large pit used to absorb effluent from a septic tank; usually filled with coarse aggregate arranged about a distribution system. Giải thích VN: Một cái hố lớn dùng để thấm luợng nước thải ra từ những hố phân tự hoại; thường những hố này chứa đầy những chất độn thô , được đặt xung quanh khu vực chất thải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X