• /´efluənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phát ra, tuôn ra (ánh sáng, điện...)

  Danh từ

  Nhánh, dòng nhánh, sông nhánh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chi lưu

  Hóa học & vật liệu

  dòng chảy ra
  nước thải/ khí thải

  Giải thích EN: Any liquid or gas that is discharged from a processing operation. Also, DISCHARGE LIQUOR. Giải thích VN: Bất kỳ một loại chất lỏng hay khí bị thải từ hoạt động xử lý, còn gọi là nước thải.

  Điện lạnh

  dòng thải
  radioactive effluent
  dòng thải phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy
  dòng chảy thoát
  dòng nước thải

  Giải thích EN: 1. liquid waste matter that results from sewage treatment or industrial processing.liquid waste matter that results from sewage treatment or industrial processing.2. such waste liquid released into waterways.such waste liquid released into waterways. Giải thích VN: 1.nước thải từ các quá trình xử lý hoặc chế biến rác thải 2.môt loại rác thải lỏng thải vào đường nước.

  sewage effluent
  dòng nước thải tháo ra
  dòng thoát ra
  nhánh
  nhánh sông
  nhánh suối
  nước thải
  effluent seepage
  sự thấm của nước thải
  effluent standard
  tiêu chuẩn nước thải
  effluent treatment plant
  thiết bị làm sạch nước thải
  industrial effluent
  nước thải công nghiệp
  sewage effluent
  dòng nước thải
  sewage effluent
  dòng nước thải tháo ra
  sewage effluent
  dòng thoát nước thải
  stabilization of effluent
  tính ổn định của nước thải
  trade effluent
  nước thải công nghiệp
  nước thoát
  sông nhánh

  Kinh tế

  chất thải công nghiệp
  chảy đi
  dòng chảy
  nước thải
  nước thải, chất thải công nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X