• /æbs'tenʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + from) sự kiêng
  Sự không tham gia bỏ phiếu
  six votes in favour of the proposal, three against and one abstention
  sáu phiếu ủng hộ đề nghị, ba phiếu chống và một phiếu trắng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X