• /tra:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hôn mê, sự bị thôi miên; trạng thái hôn mê, trạng thái bị thôi miên
  to fall into a trance
  lâm vào trạng thái hôn mê
  to come out of a trance
  ra khỏi trạng thái hôn mê
  Sự nhập định, sự xuất thần; trạng thái nhập định, trạng thái xuất thần (trạng thái (như) mơ khi tập trung suy nghĩ và không để ý đến những gì xảy ra chung quanh)
  She's been in a trance all day - I think she's in love
  Cô ta ngẩn ngơ (như) mất hồn suốt ngày - tôi nghĩ là cô ta đang yêu

  Ngoại động từ

  (thơ ca) làm cho mê, làm cho mê hồn, làm cho say đắm
  this picture trances me
  bức tranh này làm cho tôi say mê


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X