• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  phản chiếu
  no-reflecting surface
  bề mặt không phản chiếu
  reflecting galvanometer
  điện kế gương phản chiếu
  reflecting horizon
  tầng phản chiếu
  reflecting material
  vật liệu phản chiếu
  reflecting medium
  môi trường phản chiếu
  reflecting sign
  ký hiệu phản chiếu
  reflecting surface
  bề mặt phản chiếu
  reflecting surface
  mặt đường phản chiếu
  reflecting surface
  mặt phản chiếu
  reflecting-type screen
  màn loại phản chiếu
  phản hồi
  phản xạ
  cylindrical reflecting antenna
  ăng ten phản xạ hình trụ
  reflecting antenna
  ăng ten phản xạ
  reflecting barrier
  màn chắn phản xạ
  reflecting barrier
  rào phản xạ
  reflecting curtain
  dàn ăng ten đứng phản xạ
  reflecting electrode
  điện cực phản xạ
  reflecting galvanometer
  điện kế phản xạ
  reflecting grating
  cách tử phản xạ
  reflecting microscope
  kính hiển vi phản xạ
  reflecting mirror
  gương phản xạ
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  reflecting point
  điểm phản xạ
  reflecting power
  năng suất phản xạ
  reflecting prism
  lăng kính phản xạ
  reflecting satellite
  vệ tinh phản xạ
  reflecting screen
  màn phản xạ
  reflecting surface
  mặt phản xạ
  reflecting telescope
  kính thiên văn phản xạ
  reflecting telescope
  ảnh thiên văn phản xạ
  reflecting telescope
  viễn kính phản xạ
  reflecting viewfinder
  kính ngắm phản xạ
  reflecting X-ray optics
  quang học tia X phản xạ

  Xây dựng

  phản xạ, phản chiếu, phản hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X