• Cơ khí & công trình

  trần thu âm

  Giải thích EN: A ceiling covered with or built of material designed to control or absorb sound. Similarly, acoustical door. Giải thích VN: Trần được phủ hoặc được xây bằng vật liệu được thiết kế để kiểm soát hoặc thu âm. Như với cửa thu âm.

  Xây dựng

  trần (cách) âm
  acoustical ceiling system
  hệ thống trần cách âm
  continuous acoustical ceiling
  trần cách âm liên tục
  suspended acoustical ceiling
  trần cách âm treo
  trần cách âm

  Giải thích EN: A ceiling covered with or built of material designed to control or absorb sound. Similarly, acoustical door. Giải thích VN: Trần có lớp vật liệu được thiết kế để hạn chế hay hấp thụ âm thanh. ///Giống như cửa cách âm.

  acoustical ceiling system
  hệ thống trần cách âm
  continuous acoustical ceiling
  trần cách âm liên tục
  suspended acoustical ceiling
  trần cách âm treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X