• /ə'ku:stiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Âm học
  room (architectural) acoustics
  âm học kiến trúc
  wave acoustics
  âm học sóng
  ray acoustics
  âm học tia
  Độ vang âm (của một rạp hát, hội trường...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) âm học

  Xây dựng

  độ vang âm

  Giải thích EN: The overall acoustic characteristics of a room that determine the nature and quality of the sounds heard within it.

  Giải thích VN: Bao gồm mọi đặc tính của âm thanh trong phòng quyết định âm thanh tự nhiên và chất lượng âm thanh trong phòng đó.

  Điện

  khoa âm thanh

  Giải thích VN: Khoa thính âm, tính chất của một bộ phận, một căn phòng thâu và cách âm.

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật âm thanh
  âm học

  Giải thích VN: Khoa thính âm, tính chất của một bộ phận, một căn phòng thâu và cách âm.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X