• Hóa học & vật liệu

  sơn acrilic

  Giải thích EN: Any of various quick-drying water-based paints made from acrylic resins, widely used both for industrial purposes and as an artistic medium. Giải thích VN: Loại sơn nước khô nhanh được làm từ nhựa thông hay chất nhân tạo cố cấu tạo tương tự nhựa thông, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong dung dịch acritic.

  Kỹ thuật chung

  sơn acrylic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X