• (đổi hướng từ Adjectives)
  /ˈædʒɪktɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phụ trợ, lệ thuộc
  adjective colours
  màu không giữ được nếu không pha chất cắn màu
  adjective law (law adjective )
  đạo luật phụ

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) tính từ
  possessive adjectives
  các tính từ sở hữu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X