• /´ædʒʌηkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều thêm vào, cái phụ vào; vật phụ thuộc
  Người phụ việc, phụ tá
  (ngôn ngữ học) định ngữ; bổ ngữ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần phụ, sự bổ sung
  algebraica adjunct
  phần phụ đại số


  Kỹ thuật chung

  phần phụ
  algebraic adjunct
  phần phụ đại số
  sự bổ sung

  Kinh tế

  chất phụ gia
  food adjunct
  chất phụ gia thực phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X