• /ə´dʒʌstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy điều chỉnh
  Thợ lắp máy, thợ lắp ráp
  Người có trách nhiệm phân bổ tổn thất chung (bảo hiểm (hàng hải))

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bộ phận điều chỉnh
  bộ phận hiệu chuẩn
  cái chỉnh
  thợ điều chỉnh
  thợ nguội lắp máy

  Xây dựng

  thợ lắp máy, thợ ráp máy

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh
  automatic adjuster
  bộ điều chỉnh tự động
  brake adjuster
  bộ điều chỉnh phanh
  brake adjuster
  bộ điều chỉnh thắng
  capacity adjuster
  bộ điều chỉnh công suất
  chain adjuster
  bộ điều chỉnh xích
  electrical zero adjuster
  bộ điều chỉnh điểm không điện
  image head adjuster
  bộ điều chỉnh ảnh
  manual adjuster
  bộ điều chỉnh bằng tay
  ratio adjuster
  bộ điều chỉnh tỷ số
  ratio adjuster
  bộ điều chỉnh tỷ số (biến áp)
  signal adjuster
  bộ điều chỉnh tín hiệu
  temperature adjuster
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  zero adjuster
  bộ điều chỉnh số không
  dụng cụ điều chỉnh
  máy điều chỉnh

  Kinh tế

  người tính toán tổn thất
  general average adjuster
  người tính toán tổn thất chung
  loss adjuster
  người tính (toán) tổn thất

  Địa chất

  thợ lắp máy, thợ lắp ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X