• (đổi hướng từ Adored)
  /əˈdɔr , əˈdoʊr/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kính yêu, quý mến
  Mê, thích, hết sức yêu chuộng, yêu thiết tha
  (thơ ca) tôn sùng, sùng bái, tôn thờ

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X