• Xây dựng

    vữa lỏng trát vào các khe hở dốc

    Giải thích EN: In the placement of grouting, horizontal movement of the grout that is forced through set aggregate. Giải thích VN: Trong việc cách chát vữa, di chuyển ngang chất vữa để ép vữa chảy xuyên qua chỗ cần chát.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X