• /´grautiη/

  Xây dựng

  phun vữa
  grouting apparatus
  thiết bị phun vữa
  grouting equipment
  thiết bị phun vữa
  grouting of rock foundation
  sự phun vữa ximăng vào móng đá
  stage grouting
  sự phun (vữa) theo từng giai đoạn
  phun vữa ximăng
  grouting of rock foundation
  sự phun vữa ximăng vào móng đá
  quét nước ximăng
  sự đổ vữa

  Giải thích EN: The process of injecting grout into holes or rock formations for strengthening purposes. Giải thích VN: Quá trình đổ vữa vào hố hoặc sự tạo thành đá để làm chắc hơn.

  tiêm vữa
  grouting port
  lỗ tiêm vữa

  Kỹ thuật chung

  sự đệm
  sự phun vữa
  grouting of rock foundation
  sự phun vữa ximăng vào móng đá
  stage grouting
  sự phun (vữa) theo từng giai đoạn
  sự trám
  sự trét
  vữa lỏng
  advance slope grouting
  vữa lỏng trát vào các khe hở dốc

  Địa chất

  sự trát xi măng, sự phun xi măng, sự xây bằng xi măng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X