• /ˈædvəkəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhiệm vụ luật sư
  Lời biện hộ của luật sư; sự bào chữa (cho ai)
  Sự ủng hộ tích cực (một sự nghiệp)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhiệm vụ của luật sư

  Chính trị

  Vận động chính sách
  Policy advocacy
  sự ủng hộ tích cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X