• /ædˈvænsmənt, -ˈvɑns-/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ; sự thúc đẩy, sự làm cho tiến lên
  advancement of science
  sự tiến bộ của khoa học; sự thúc đẩy cho khoa học tiến lên
  advancement in career
  tiến bộ trong nghề nghiệp
  Sự thăng chức, đề bạt

  Chuyên ngành

  Y học

  thủ thuật gắn về phía trước (thủ thuật này dược sứ dụng để chữa tật mắt lác hoặc tái định vị tử cung)

  Kinh tế

  đề bạt
  sự thăng chức
  sự tiến tới
  thúc đẩy
  tiền (người thừa kế) được nhận trước
  tiến bộ
  tiền nhận trước (của người thừa kế)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X