• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điệu bộ, sự màu mè, sự không tự nhiên
  Sự giả vờ, sự giả bộ, sự làm ra vẻ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự bổ nhiệm, sự sử dụng (vào một việc gì)
  all ships whatever their affectation
  tất cả các tàu, bất cứ sử dụng vào việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X