• /fə:'sɑ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt chính, mặt tiền
  Bề ngoài, vẻ ngoài, mã ngoài

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hướng ra sân
  mặt chiếu đứng
  mặt tiền, mặt chính

  Giải thích EN: The front of a building.

  Giải thích VN: Mặt tiền của một tòa nhà.

  Kỹ thuật chung

  mặt chính
  mặt tiền
  mặt trước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X