• /ə´dʒendə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) những việc phải làm
  Chương trình nghị sự
  Nhật ký công tác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chương trình nghị sự
  items on the agenda
  các vấn đề trong chương trình nghị sự
  place an problem on the agenda [[]] (to...)
  đưa một vấn đề vào chương trình nghị sự
  tentative agenda
  chương trình nghị sự tạm
  tentative agenda
  dự thảo nghị trình, chương trình nghị sự tạm
  nghị trình
  tentative agenda
  dự thảo nghị trình
  tentative agenda
  dự thảo nghị trình, chương trình nghị sự tạm
  sổ nhật ký công tác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X