• /'daiəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sổ nhật ký
  Lịch ghi nhớ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhật kí
  nhật ký
  builder's and erector's diary
  nhật ký công tác xây lắp
  builder's diary
  nhật ký người xây

  Kinh tế

  sổ nhật biên
  bill diary
  sổ nhật biên hối phiếu
  forward diary
  sổ nhật biên thu chi
  sổ nhật ký

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X