• /ˈdɒkɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sổ ghi án (ghi các bản án đã tuyên bố...)
  Thẻ, phiếu (ghi nội dung văn kiện...)
  Biên lai của sở hải quan, chứng từ nộp thuế hải quan
  Giấy phép mua hàng (loại hàng hiếm hoặc có kiểm soát)

  Ngoại động từ

  (pháp lý) ghi vào sổ ghi án (một bản án đã tuyên bố...)
  Ghi vào thẻ, ghi vào phiếu (những mục tiêu của văn kiện...)

  Kỹ thuật chung

  nhãn
  phiếu

  Kinh tế

  biên lai (nhận hàng)
  bảng kê tiền bán hàng thu bằng tiền mặt
  chứng nhận đã nộp thuế hải quan
  nhãn ghi nội dung
  sổ ghi án (ghi nhứng bản án đã tuyên)
  thẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X