• /´pitəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền thù lao còm, tiền thu lao rẻ mạt
  Số lượng nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  generosity , lot , plenty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X