• /skript/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) nguyên bản, bản chính
  Chữ viết (đối với chữ in); chữ thảo in, chữ đánh máy (giống (như) chữ viết tay)
  Hệ thống chữ viết
  Kịch bản (phim, kịch..)
  Bản phát thanh
  Câu trả lời viết (của thí sinh)

  Ngoại động từ

  Viết kịch bản cho (phim, kịch..)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chữ viết, bản thảo

  Kỹ thuật chung

  bản gốc
  bản thảo
  type-script
  bản thảo đánh máy
  chữ viết
  script type
  kiểu chữ viết tay
  chữ viết (kiểu chữ in)
  kịch bản

  Giải thích VN: Một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đanưg nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. Bạn phải tìm hiểu cách viết script đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini. Có một số chương trình ghi script này một cách tự động bằng cách ghi lại những lần gõ phím và chọn dùng lệnh của bạnh khi bạn tiến hành thủ tục này. Các script giống như các macro, trừ một điều là thuật ngữ macro được dành riêng để chỉ những script nào mà bạn có thể khởi đầu bằng cách ấn một tổ hợp phím do bạn tự quy định.

  final script
  kịch bản cuối cùng
  script file
  tệp kịch bản
  script writer
  người viết kịch bản phim
  nguyên bản
  logon script
  nguyên bản đăng nhập
  update script
  nguyên bản cập nhật
  tập lệnh

  Giải thích VN: Một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đanưg nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. Bạn phải tìm hiểu cách viết script đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini. Có một số chương trình ghi script này một cách tự động bằng cách ghi lại những lần gõ phím và chọn dùng lệnh của bạnh khi bạn tiến hành thủ tục này. Các script giống như các macro, trừ một điều là thuật ngữ macro được dành riêng để chỉ những script nào mà bạn có thể khởi đầu bằng cách ấn một tổ hợp phím do bạn tự quy định.

  script file
  tệp tập lệnh
  shell script
  tập lệnh kiểu shell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X