• /ə´pɔkrifəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) kinh nguỵ tác
  Làm giả, giả mạo, nguỵ tác
  an apocryphal testament
  chúc thư giả, chúc thư ngụy tác
  Không đích xác, không chính xác, chưa đáng tin, đáng ngờ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  authentic , doubtless , real , true

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X