• /in´ækjurit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đúng, sai, trật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không chính xác
  inaccurate method
  phương pháp không chính xác
  sai hỏng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  accurate , correct , right

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X