• /ə´pɔfidʒi/

  Xây dựng

  kiểu kiến trúc đầu cột

  Giải thích EN: A small section at the top or bottom of a column where the shaft curves out to meet the capital or base. Also, ESCAPE. Giải thích VN: Một phần nhỏ tại đỉnh hoặc đáy của cột nơi trục cong ra để tiếp xúc với chóp hoặc đế.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X