• /ə'pru:vd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được tán thành, được đồng ý, được bằng lòng, được chấp thuận
  Được phê chuẩn, được chuẩn y
  approved school
  trường của nhà nước dành cho trẻ em phạm tội

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  được chấp nhận

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  refused , disapproved , uncertain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X