• (đổi hướng từ Affirmed)
  /ə'fə:m/

  Thông dụng

  Động từ

  Khẳng định, xác nhận; quả quyết
  there are enough evidences to affirm that he is a war criminal
  có đầy đủ chứng cứ để khẳng định rằng y là một tên tội phạm chiến tranh
  (pháp lý) xác nhận, phê chuẩn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khẳng định

  Kỹ thuật chung

  khẳng định
  quả quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X