• (đổi hướng từ Validated)
  /'vælideit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phê chuẩn, thông qua, làm cho có hiệu lực, xác nhận tính hợp lệ
  to validate a contract
  làm cho một hợp đồng có hiệu lực
  Công nhận có giá trị, làm cho lôgich, làm cho hợp lý, làm cho chính đáng
  to validate a thesis
  công nhận giá trị của một luận án

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiểm nhận

  Kỹ thuật chung

  hợp thức hóa
  làm hợp lệ
  phê chuẩn
  phê duyệt

  Kinh tế

  công nhận có giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X