• (đổi hướng từ Archived)
  /´a:kaiv/

  Toán & tin

  kho trữ
  niêm cất

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  lưu trữ

  Giải thích VN: Là sự tập hợp lưu giữ những thông tin cũ được xóa đi từ một cơ sở dữ liệu ArcStorm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X