• /´krɔnikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sử biên niên; ký sự niên đại
  Mục tin hằng ngày, mục tin thời sự (báo chí)
  small-beer chronicle
  sự kiện lặt vặt; tin vặt (báo chí)

  Ngoại động từ

  Ghi vào sử biên niên
  Ghi chép (những sự kiện...)
  to chronicle small beer

  Xem small beer

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sử ký

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  hide , secret

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X