• (đổi hướng từ Writings)
  /´raitiη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều writings

  Sự viết; sự viết văn (nhất là sách)
  writing is a solitary pastime
  viết lách là một sự giải trí cô đơn
  to be busy in writing
  bận viết
  Chữ viết (viết hay in ra)
  the writing on the stone was very faint
  chữ khắc trên đá rất mờ
  Văn phong (phong cách của văn được viết ra)
  Kiểu viết, lối viết
  ( số nhiều) các tác phẩm của một tác giả, các tác phẩm về một chủ đề
  the writings of Dickens
  các tác phẩm của Dickens
  the writings of Shakespeare
  tác phẩm của Sếch-xpia
  Nghề viết sách, nghề viết văn, nghiệp bút nghiên
  Thuật viết, thuật sáng tác
  the writing (is) on the wall
  điềm gở
  in writing
  dưới dạng văn bản, bằng văn bản
  the evidence was put down in writing
  bằng chứng được ghi lại bằng văn bản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bản ghi chép
  sự viết

  Kỹ thuật chung

  kiểu chữ
  sự đăng ký
  sự ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X